TOP > นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ (www.tho.tokyo-trade-center.or.jp/ ต่อจากนี้จะถูกเรียกว่า "ไซต์นี้") ดูแลและดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว ฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศ

เว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำ
เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้งาน เราขอแนะนำให้คุณใช้เว็บเบราว์เซอร์ดังต่อไปนี้
  • ระบบปฏิบัติการ Windows แนะนำให้ใช้ Internet Explorer 10 ขึ้นไป, Mozilla Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด, Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด
  • ระบบปฏิบัติการ Macintosh แนะนำให้ใช้ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
เกี่ยวกับไฟล์ PDF
ในการดูไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีโปรแกรม Adobe Reader
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีจากเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
สำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียวหรือผู้จัดหาเนื้อหาเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของข้อความ หรือภาพ หรือคลิปวิดีโอต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาในไซต์นี้
ไม่อนุญาตให้นำเนื้อหาจากไซต์นี้ไปทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง หรือจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เป็นการแสวงหาผลกำไร หรือไม่แสวงหาผลกำไรก็ตาม ยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับการนำไปลงในนิตยสาร หนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ
กรุณาสอบถามสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว ฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศก่อน
เกี่ยวกับลิงก์
โดยหลักการแล้วการลิงก์สู่เว็บไซต์นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่กรณีที่ทำการลิงก์กรุณาทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ไม่จำเป็นต้องทำการสอบถามล่วงหน้าก่อน
  • ระบุถึงการลิงก์ไปยังสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว ฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศให้ชัดเจน
  • กรณีที่ระบุเจาะจงลิงก์ให้ใช้ www.tho.tokyo-trade-center.or.jp/th
  • ไม่ทำการตั้งค่าให้โฮมเพจของสำนักงานปรากฎขึ้นในเฟรมของโฮมเพจของท่าน
  • เราขอปฏิเสธในการลิงก์กรณีที่เป็นโฮมเพจที่มีนโยบายขัดต่อสาธารณะ หรือมีความเสี่ยงต่อการทำลายชื่อเสียงของสำนักงาน
  • หากลิงก์มีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
ทางสำนักงานได้ใส่ใจเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอในโฮมเพจนี้อย่างดีที่สุดแล้ว แต่ไม่รับประกันว่าจะถูกต้องหรือแม่นยำถึง 100% กรณีที่ผู้ใช้ หรือบุคคลที่ 3 ได้นำข้อมูลจากโฮมเพจนี้ไปใช้แล้วเกิดความเสียหาย ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดปัญหาระหว่างผู้ใช้หรือปัญหาระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่ 3 ที่เกิดขึ้นจากการเกี่ยวเนื่องของโฮมเพจแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่ 3 ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามจากเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับโฮมเพจนี้ ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
คุกกี้ (Cookie)
ไซต์นี้ได้มีการใช้ Cookie ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่มาเยี่ยมชมทุกท่าน โดยมีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกสบายในการรับชมยิ่งขึ้น และเพื่อให้มีการปรับปรุงไซต์อย่างต่อเนื่อง Cookie เป็นข้อมูลที่ทำการส่งผ่านจากเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของไซต์นี้ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ทุกท่าน และจะได้รับการบันทึกในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทุกท่าน ข้อมูลที่จะถูกทำการบันทึกนั้น ไม่มีการบันทึกชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะสามารถเจาะจงตัวบุคคลของผู้ใช้ได้ นอกจากนี้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เราใช้ Google Analytics เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์การเข้าชมในแต่ละหน้า เกี่ยวกับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
ผู้ใช้ทุกท่านสามารถตั้งค่าการใช้เบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธการรับ Cookie เองได้ ในกรณีนั้นไม่มีผลทำให้ไซต์นี้เกิดความขัดข้องในการเข้าชม วิธีการตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ดูที่ความช่วยเหลือของแต่ละซอฟท์แวร์ หรือสอบถามจากผู้ผลิต
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาดูที่นี่
http://www.tokyo-kosha.or.jp/privacy.html
สำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงาน
นโยบายการดำเนินงานของเพจนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว
สำนักงานประเทศไทย
E-mail:ttc@tokyo-kosha.or.jp

สำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว
สำนักงานประเทศไทย
E-mail:ttc@tokyo-kosha.or.jp

สำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว
สำนักงานประเทศไทย
E-mail:ttc@tokyo-kosha.or.jp

กลับสู่หน้าหลัก