สำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว สำนักงานประเทศไทยคือสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในกรุงโตเกียว สำนักงานประเทศไทยคือ

ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center)ได้ถูกจัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศแห่งแรกที่ กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตและพัฒนาของอาเซียน ในเดือนธันวาคม ปี 2558 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยียอดเยี่ยมและเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียวให้ทั่วโลกได้รับรู้อย่างกว้างขวาง

ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกสิกรไทย และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งกรุงโตเกียว สาขากรุงเทพฯ ฯลฯ ทางTokyo SME Support Center ให้การสนับสนุนบริการแก่ธุรกิจ SME ในกรุงโตเกียว ในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ พร้อมทั้งขยายเครือข่ายทางธุรกิจในกลุ่มประเทศเขตอาเซียนเช่นประเทศไทยเป็นต้น

  • รายละเอียด สำนักงาน ประเทศไทย
  • เกี่ยวกับการให้บริการ
  • ติดต่อสอบถาม
  • รายละเอียด สำนักงาน ประเทศไทย
  • เกี่ยวกับการให้บริการ
  • ติดต่อสอบถาม

เรื่องแจ้ง เรื่องแจ้ง

แนะนำ ธุรกิจแนะนำธุรกิจ

ฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียวให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 100 แห่งในกรุงโตเกียว และส่งเสริมการขยายสินค้าหลากหลายประเภทไปยังต่างประเทศ
ในหน้านี้เราขอแนะนำธุรกิจที่เราสนับสนุนซึ่งเราได้คัดสรรมาเป็นบางส่วน ธุรกิจเหล่านี้มีเทคโนโลยีและการบริการที่พิเศษ

ท่านที่ต้องการชมสินค้าของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว เชิญทางนี้ท่านที่ต้องการชมสินค้าของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว เชิญทางนี้ท่านที่ต้องการชมสินค้าของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว เชิญทางนี้

ไปยังสินค้า ที่ได้รับการสนุน ในตลาดต่างประเทศไปยังสินค้า ที่ได้รับการสนุน ในตลาดต่างประเทศไปยังสินค้า ที่ได้รับการสนุน ในตลาดต่างประเทศ