TOP > แนะนำธุรกิจ

แนะนำธุรกิจ

ฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียวให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกว่า 100 แห่งในกรุงโตเกียว และส่งเสริมการขยายสินค้าหลากหลายประเภทไปยังต่างประเทศ
ในหน้านี้เราขอแนะนำธุรกิจที่เราสนับสนุนซึ่งเราได้คัดสรรมาเป็นบางส่วน ธุรกิจเหล่านี้มีเทคโนโลยีและการบริการที่พิเศษ

สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

อุตสาหกรรมในชีวิตประจำวัน

เครื่องจักรที่ใช้ความละเอียดแม่นยำสูง

การดูแลสุขภาพ

เครื่องจักสำหรับการขนส่งทั่วไป

เคมี

ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์อาหาร

โลหะ

ท่านที่ต้องการชมสินค้าของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว เชิญทางนี้ท่านที่ต้องการชมสินค้าของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว เชิญทางนี้ท่านที่ต้องการชมสินค้าของธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงโตเกียว เชิญทางนี้

ไปยังสินค้า/ที่ได้รับการสนุน/ในตลาดต่างประเทศไปยังสินค้า/ที่ได้รับการสนุน/ในตลาดต่างประเทศไปยังสินค้า/ที่ได้รับการสนุน/ในตลาดต่างประเทศ

กลับสู่หน้าหลัก