ข่าวประชาสัมพันธ์รายละเอียด

2023 10.03

เชิญร่วมงานสัมมนาสร้างเครือข่าย Tokyo-Thailand the Business Connecting 2023: Carbon Neutrality (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สัมมนาสร้างเครือข่าย Tokyo-Thailand the Business Connecting 2023
ร่วมรับฟังร่วมรับฟังแนวความคิดและสำรวจโอกาสทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น-ไทย สู่สังคมไร้คาร์บอน

231002_Tokyo SME_Carbon Google Form banner_revised.jpg

ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษอภิปรายถึงแนวโน้มและสถานการณ์ของการลดคาร์บอนในประเทศไทย
เพื่อตระหนักถึงสังคมที่เป็นกลางทางคาร์บอน และการร่วมเสวนาหารือถึงกิจกรรมการลด
คาร์บอนของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนในญี่ปุ่นและไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความ
จำเป็นและโอกาสทางธุรกิจของการเริ่มมีส่วนร่วมกับการลดคาร์บอนในอนาคต

นอกจากนี้ ภายในงานมีนำเสนอเทคโนโลยีและสินค้านวัตกรรมจากบริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่น 5 รายที่มีส่วนร่วมในการลดคาร์บอน เปิดโอกาสให้เป็นสถานที่สำหรับพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการ
ขยายธุรกิจในท้องถิ่นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาครั้งนี้
☆ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจ
☆สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยภายในงาน
☆เพื่อศึกษา เตรียมตัวและวางแผนกลยุทธ์ ปรับกระบวนการธุรกิจและพัฒนาให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลง


Tokyo SME Support Center ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว
ถือเป็นโอกาสให้ทุกท่านได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจของท่านต่อไป

รายละเอียดงาน

วัน:                 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  
เวลา:              13.00-19.30(เปิดลงทะเบียน 12.30)
สถานที่จัด:        CARLTON Hotel Bangkok Sukhumvit
จำนวนเปิดรับ:    300 คน
ภาษาที่ใช้:        ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น (มีล่ามแปลภาษา)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
สมัครเข้าร่วมงาน

เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ภาษาไทย
日本語はこちら
日本語案内チラシ

************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงาน สิรินทร์
095-253-0916

 

最新の記事